Simprolit sistem®simprolit sistem

Uzimajući u obzir raznovrsnost i sveobuhvatnost patentiranih i sertifikovanih elemenata simprolit sistema® i to:

 • preko 25 tipova fasadnih i pregradnih blokova,
 • polumontažne i montažne lake međuspratne i krovne ploče,
 • termoizolacione ploče kod rekonstrukcije postojećih i gradnje novih objekata,
 • montažni ekološki i energetski efikasni fasadni paneli,
 • termoizolacioni slojevi za izravnanje međuspratnih ili za pad kod krovnih ploča,
 • laki energoefektivni montažni elementi za sportske sale,
 • jedinstvena rešenja za farme i proizvodne hale sa specijalnim zahtevima biološke i hemijske otpornosti,
 • neograničene mogućnosti za dugovečne reljefe i ukrase na fasadi,
 • patentirana rešenja za gradnju objekata i infrastrukture na slabo nosivom, močvarnom ili mrzlom tlu
 • montažne ekoločke kuće u "sklopi sam" varijanti i još mnogo toga,
 • evidentno je da Simprolit sistem® nema analoga na svetskom tržištu.