Simprolit blokovi

simprolit blokovi

Svojim ukupnim odnosom:
kvalitet – niska toploprovodljivost zida – dugovečnost – dobra zvučna izolacija – dobra hidrofobnost – mala težina konstrukcije – ekološka podobnost – ekonomičnost, Simprolit blokovi nemaju premca među analozima na tržištu.

Naime, Simprolit blokovi i Simprolit sistem građenja uopšte u odnosu na analogne materijale i sisteme za zidanje izdvajaju se brojnim karakteristikama i prednostima, kao što su:

 • lagan horizontalni i vertikalni transport;
 • laka obradljivost;
 • jednostavno zidanje (nije potrebna visoko kvalifikovana radna snaga);
 • odsustvo termičkih mostova na vertikalnim i horizontalnim spojevima (ređaju se bez maltera ili lepka);
 • ne zahtevaju debeo sloj maltera;
 • ne upijaju vlagu (vlagootporni);
 • ne sadrže kreč ili neki drugi agresivni sastojak;
 • imaju konstantni maseni procenat vlažnosti: 4% - 8%, što je veoma bitno kod gradnje u područjima povećane vlažnosti;
 • izuzetno povoljan odnos termičkih koeficijenata materijala u laboratorijskom "suvom" stanju i realne vrednosti istog koeficijenta kod elemenata ugrađenih u zidu, za razne klimatske zone vlažnosti;
 • duktilnost i odsustvo deformacija blokova;
 • ubedljivo najbolja letnja stabilnost u odnosu na analoge iste debljine - izolacija i ka spolja i ka unutra, što je veoma važno kod gradnje u područjima sa ekstremnim letnjim i zimskim temperaturama;
 • izuzetno dobra paropropusnost (zidovi od Simprolit blokova «dišu»);
 • zadovoljenje protivpožarnih zahteva;
 • mogućnost primene u svojstvu termoizolacione, trajno ugrađene oplate,
 • komfortabilnost;
 • ekološka podobnost;
 • široki asortiman - preko 25 tipova Simprolit blokova, kako opšte namene (nosivi, samonosivi, pregradni), tako i posebne namene (za ventilisanu fasadu, za obziđivanje kamenom, za oblaganje paronepropusnim oblogama, za stabilizaciju slabo nosivog tla kod gradnje puteva, pruga i mostova i dr.);
 • dugovečnost;
 • otpornost na mraz;
 • postojanost pri reskim dnevnim promenama temperature
 • i još mnogo drugih prednosti!
 • Sve zahtevniji propisi energetske efikasnosti istakli su u prvi plan superiornost termičkih karakteristika Simprolit blokova u odnosu na ostala rešenja fasadnih zidova – Simprolit blok debljine svega 25.0 cm zadovoljava zahteve većine zemalja EU, a Simprolit blok debljine svega 30.0 cm ne samo da zadovoljava, već i preko 15% premašuje zahteve EU da posle 2015. godine toplotna provodljivost bude manja od 0.24 W/m2K.

  Simprolit blokovi zauzimaju minimalnu korisnu površinu objekta (svega 13cm za blok debljine 25cm, odnosno 18cm za blok debljine 30cm - jer se preostali, termoizolacioni deo bloka "izbacuje" 12cm ka spolja i kao takav ne ulazi u bruto računsku površinu objekta), čime se za 10%-20% povećava i neto prodajna površina objekta unutar istih gabarita.

  Izgradnjom objekata Simprolit blokovima rešen je i problem požarne saglasnosti (zid od Simprolit bloka debljine 20,0 cm otporan je na dejstvo požara preko 180 minuta (REl 18O), zbog čega se njima zidaju i protivpožarni zidovi.

  Izuzetna lakoća zidova od Simprolit blokova posebno je pogodna kod nadogradnji objekata (zid od Simprolit bloka debljine 25,0 cm. obostrano omalterisan, težak je svega 164 kg/m² zida, dok je na primer omalterisani pregradni zid od opeke debljine samo 12cm težak preko 260 kg/m² zida). Takođe zbog daleko manje težine, a time i seizmičke mase, objekat sa istim parametrima projektovan u Simprolit sistemu najmanje dvostruko je sigurniji na seizmičke uticaje od istog objekta projektovanog u standardnom AB sistemu.

  Osim ekonomičnosti za investitora zbog brzine, jednostavnosti i tehnologičnosti gadnje, ne malo važna je i ekonomija korisnika objekata - stanara, zbog znatno manjih eksploatacionih troškova. Ovo je posebno važno kod planiranja gradnje stambenih i objekata specijalne namene - bolnica, škola, ustanova za smeštaj penzionera i lica sa posebnim potrebama, hotelskim apartmana, bungalova i sl.


  simprolit blokovi