Simprolit pločesimprolit ploče

SIMPROLIT® FASADNE PLOČE I SIMPROLIT® FASADNI PANELI

Simprolit sistem® termoizolacije fasada postojećih i novih objekata, po ukupnim karakteristikama: termoizolaciona sposobnost - paropropusnost - dugovečnost - hidrofobnost - otpornost na požar - otpornost na udar - nesputanost formi i oblika i ostalim karakteristikama, znatno se izdvaja od ostalih postojećih rešenja i sistema termoizolacije fasada.

Simprolit ploče i fasadni paneli, u poređenju sa pločama i fasadnim panelima od mineralne vune, imaju gotovo istu termoizolacionu sposobnost za istu gustinu (težinu), normiranu vatrootpornost i paropropusnost, ali pri tome imaju:

 • znatno veću čvrstinu,
 • manju hidrofobnost (ne upijaju vlagu iz vazduha),
 • više od tri puta veću dugovečnost,
 • mogućnost formiranja formi i oblika na fasadi,
 • znatno smanjenu pojavu kondenza na kontaktu sa fasadnim premazima i oblogama
 • i druge prednosti.

  Osim za termoizolaciju postojećih i delova objekata u gradnji, Simprolit ploče se primenjuju i kao međusloj između betona i demontažne oplate, u svojstvu trajno ugrađene termičke zaštite betonskih elemenata, fasadnih zidova i međuspratnih ploča iznad garaža i negrejanog prostora, pri čemu se tako zaštićeni betonski elementi, posle skidanja demontažne oplate, mogu odmah malterisati ili čak samo pregletovati, bez dodatnih armaturnih ili "rabic" mreža.

  Simprolit ploče i Simprolit fasadni paneli, kao retko koji analog u svetu, pružaju neslućene mogućnosti arhitektonskih oblika i izražajnosti. U Moskvi je u završnoj projektnoj fazi objekat sa fasadnim panelima "u talasima".


  simprolit ploče