Simprolit ploče

simprolit fasadni paneli

Simprolit sistem® termoizolacije fasada postojećih i novih objekata, po ukupnim karakteristikama: termoizolaciona sposobnost - paropropusnost - dugovečnost - hidrofobnost - otpornost na požar - otpornost na udar - nesputanost formi i oblika i ostalim karakteristikama, znatno se izdvaja od ostalih postojećih rešenja i sistema termoizolacije fasada.