Simprolit međuspratne i krovne ploče

simprolit međuspratne ploče

Nijedan građevinski sistem u svetu nema toliku lepezu rešenja, koji istovremeno zadovoljavaju konstruktivne, termofizičke, protivpožarne, aseizmičke i druge zahteve održivog razvoja i ekološke gradnje objekata - počev od sistema nosivih, fasadnih i pregradnih zidova, sistema ploča za ekološku termoizolaciju objekata, termo-zvuko-izolacionoh slojeva za krovove i podove, pa do sistema olakšanih međuspratnih i krovnih ploča.