Page 1 - Simprolit SNPV termoizolacione ploce-flajer
P. 1

SIMPROLIT SNPV TERMOIZOLACIONE PLOČE     TEHNIČKA INFORMACIJA

     Naše nove Simprolit SNPV termoizolacione ploče su troslojni paneli koji se sastoje iz 3 sloja:
             ®
     - sloj sa kanalima širine 4cm i dubine 2cm formiran od Simprolit polistirolbetona D250 (250 kg/m ), koji se montira ka zidu
                                           3
     - srednji sloj je grafitni EPS (Neopor ) raznih debljina
                   ®
     - sloj debljine 1cm od Simprolit polistirolbetona D250 (250 kg/m3), koji se montira ka spolja
     Simprolit SNPV termoizolacione ploče se, za razliku od Simprolit SNP ploča, primenjuju za termoizolaciju paropropusnih zidova,
     kao i kod ostalih zidova, ukoliko je projektovana završna paronepropusna obloga (kamen, mermer, fundermax, fasadna keramika
     sa ugradnjom bez paropropusnih fuga i sl.).

     STANDARDNA VERZIJA
     Standardne dimenzije SNPV ploča su 100x150 cm i 75x100 cm. Standardne debljine od 6cm (SNPV-6) do 22cm (SNPV-22)
     Standardno se proizvode se bez falca.

     PREDNOSTI

         Sve prednosti koje ima Simprolit SNP ploča poseduju i Simprolit SNPV ploče, uz dodatnu (veliku) prednost da se njihovom
         primenom obezbeđuje otparivanje kroz ugrađene kanale, te se mogu primenjivati kod paropropusnih zidova (blokovi od
         opeke, gas-betona, peno-betona i sl.) sa paronepropusnom oblogom, kao i kod neprohodnih (malo opterećenih) ravnih
         krovova, kao sloj odmah iznad paro-izolacije, za evakuaciju vlage od atmosferskih padavina ili iz vazduha u toku izvođenja
         radova, a pre nanošenja završnog sloja projektovane, paronepropusne hidroizolacije – tekuće, sa brizganjem ili kao
         membrane sa pričvršćivanjem.
         Kao i kod Simprolit SNP ploča, tamo gde to protivpožarni propisi zahtevaju, primenjuju se u kombinaciji sa protivpožarnim
         razdelnicama od Simprolit jednoslojnih SOP ploča
     TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

      KARAKTERISTIKA   OZNAKA OPIS          JEDINICA  SNPV PLOČA   λSR    R     U
                                                 m K/W
                                            W/mK
                                       cm
                                                       2
                                                 2
      Toplotna provodljivost λ  Simprolit D250: 0,055 W/mK   SNPV-6    0,0428  1,400   W/m K
                            0,032
                    EPS grafitni:
                                                     0,637
      Čvrstoća na pritisak σp           80   kPa   SNPV-8    0,0395  2,025   0,456
      Čvrstoća na zatezanje σz          125   kPa   SNPV-12    0,0366  3,275   0,290
                    Kanali ka zidu: 4 x 2 / 21 cm  SNPV-13    0,0362  3,588   0,266
      Paropropusnost    µ
                    Otparivanje kanalima: 1  -
                                     SNPV-15    0,0356  4,213   0,228
      Klasifikacija gorivosti - Vatra spolja: B-s1,d0  -    SNPV-20    0,0346  5,775   0,168
   1