Simprolit blokovi

tipovi blokova


Simprolit blokove uopšteno možemo podeliti na blokove za zidanje spoljašnjih zidova i na blokove za zidanje pregradnih zidova i oblaganje fasada.

Blokovi za zidanje spoljašnjih, fasadnih zidova proizvode se u debljinama 20cm, 25cm i 30cm. Oni, u zavisnosti od tipa bloka i njegove namene, imaju:

  • 4 podužna otvora od kojih 2 šuplja i 2 sa dnom (kod blokova tipa «SB» i «SBS»); kod tih blokova dodatna termoizolacija, ako je ona neophodna, dodaje se u otvore sa dnom u vidu podužnih termoizolacionih uložaka od stiropora ili Simprolit jednoslojnih ploča.
  • 2 otvora, oba šuplja (kod blokova tipa «SBD» i «SBDS»); kod tih blokova dodatna termoizolacija, ako je ona neophodna, dodaje se u oba otvora, uz spoljašnji zid (rebro) bloka, u vidu podužnih termoizolacionih uložaka od stiropora ili Simprolit jednoslojnih ploča.
  • Osim navedenih, kod Simprolit blokova serije «S» (Simprolit blokovi tipa «SBS» i «SBDS»), dodatno postoje i poprečni šuplji otvori u sredini bloka.
  • Blokovi za zidanje pregradnih zidova i oblaganje fasada proizvode se u osnovnoj debljini od 12 cm. Osim njih, po specijalnoj narudžbini i u skladu sa Tehničkim uslovima, proizvode se i Simprolit blokovi debljina 8cm i 15cm.
    Pri tome:

  • Kod klasičnih pregradnih blokova postoje 2 šuplja otvora (pregradni Simprolit blokovi tipa «SPB»)
  • Kod pregradnih blokova serije «S» (Super) postoji i dodatni šuplji otvor u sredini bloka (pregradni Simprolit blokovi tipa «SPBS»).