NOVOSTI
   
 
 
Simprolit projekti:
 
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
   
     
 
     
 
i
     
Katalozi
 
ekologizacija
Ekologizacija
struke
 
 
zelena gradnja
Prezentacija -
ekologija,
zelena gradnja i
Simprolit Sistem
 
 
ekoloska gradnja
Ekološka
gradnja
 
 
Simprolit sistem
Savremeni
zahtevi kod izbora
sistema gradnje i
Simprolit sistem
za izgradnju objekata
 
 
Simprolit i ekonomska kriza
Ekonomska
kriza i resetovanje
sistema
 
 
parapropusnost
Parapropusni
utopljeni zidovi
 
 
termoizolacija
Termoizolacija
objekata i opasnost
od požara
 
 
gradjevinski objekti
Sistem
termoizolacije
gradjevinskih objekata
 
 
Simprolit monolit
Simprolit
sistem i povećanje
seizmičke otpornosti objekata novogradnje
 
 
Simprolit
sistem - ekapija
 
 
Simprolit
sistem - projekat
realizacije
 
 
Simprolit monolit
Simprolit
monolit
 
i i
simprolit sistem m
Simprolit sistem

Simprolit sistem®

Simprolit sistem® je jedinstven celovit i sveobuhvatan sistem ekološke, energoefektivne i pri tom ekonomski veoma isplatljive gradnje objekata.

Sa preko 20 tipova blokova, šest tipova termoizolacionih ploča i panela, četiri tipa medjuspratnih i krovnih ploča, termoizolacionim slojevima za izravnanje medjuspratnih ili za pad kod krovnih ploča, lakim montažnim elementima za sportske sale, optimalnim rešenjima za farme, sa neograničenim mogućnostima za reljefe i ukrase na fasadi, te sa montažnim kućama u „sklopi sam“ varijanti Simprolit sistem® nema premca u svetu...

Pri tome, po minimalnim troškovima energije u fazi proizvodnje sirovina, horizontalnog transporta do gradilišta i vertikalnog transporta na samom gradilištu, po mogućnosti proizvodnje neposredno na ili pored gradilišta, odsustvu potrebe za teškom gradjevinskom mehanizacijom, skelom i oplatom, objedinjavanjem faze zidanja i termoizolacije objekta, po dugovečnosti ne samo ugradjenog materijala, već i konstruktivnih celina, po znatno olakšanoj težini konstrukcije sa posledičnim povećavanjem seizmičke otpornosti, po ekološkim karakteristikama izgradjenog prostora i konačno po mogućnosti gotovo 100% recikliranja i ponovne primene kod termoizolacije donjeg stroja puteva, pruga i aerodroma, Simprolit sistem je neosporno i jedan od lidera i u svetu sve popularnije Zelene gradnje, pri tome i zdrave i dugovečne

više>>

i

Simprolit

 


Zelena gradnja

 


Izgradnja 29 novih kuća za 30 dana

 


Simprolit sistem - varijanta niskih zgrada

 


Simprolit sistem - varijanta samonosećih zidova

 


Simprolit-Weber-Sistem utopljavanja postojećih objekata

 


Simprolit sistem - brza gradnja montažne ekološke kuće

 


Simprolit sistem - varijanta izgradnje u seizmičkim područjima

 


Simprolit rebraste ploče - Nebo u svakoj sobi

 


Simprolit zidovi dišu - Gasbeton i Simprolit

 


MC Simprolit sistem - za uštedu energije kod montažnih hala, bazena, itd.Simprolit sistem - od kolibe do energetski efektivne ekološke kuće


Rekonstrukcija istorijskog spomenika kulture "Lovački dvorac", Ečka,Srbija

 

  i

simprolit blokovi m
 simprolit blokovi

Simprolit blokovi

Stupanje na snagu novog zakona o energetskoj efikasnosti istaklo je u prvi plan superiornost Simprolit blokova u odnosu na ostala resenja fasadnih zidova – Simprolit blok debljine svega 25 cm zadovoljava zahteve i slovenačkih propisa, koji su zahtevniji od srpskih, a Simprolit blok debljine svega 30 cm ne samo da zadovoljava, već i premašuje zahteve EU da posle 2015.godine toplotna provodljivost bude manja od 0.25 W/m2K0 .

Simprolit blokovi zauzimaju minimalnu korisnu površinu objekta (svega 15cm za blok debljine 25cm, odnosno 20cm za blok debljine 30cm - jer se preostali deo bloka izbacuje 10cm ka spolja i po novim propisima ne ulazi u bruto računsku površinu objekta), čime se povećava i neto prodajna površina objekta unutar istih gabarita.

Izgradnjom objekata Simprolit blokovima rešen je i problem požarne saglasnosti (zid od Simprolit bloka debljine 25,0 cm otporan je na dejstvo požara preko 180 minuta (El 18O).

Izuzetna lakoća zidova od Simprolit blokova posebno je pogodna kod nadogradnji objekata (zid od Simprolit bloka debljine 25,0 cm. obostrano omalterisan, težak je svega 164 kg/m² zida, dok je na primer omalterisani pregradni zid od opeke debljine samo 12cm težak preko 260 kg/m² zida).

Simprolit blokovi se izdvajaju i po širokoj paleti tipova blokova za razne namene: nosivi, samonosivi, pregradni, blokovi za ventilisanu fasadu, za visoke konstruktivne elemente (vodotornjevi, kule...), za protivpožarne zidovi i ograde, za zaštitu i termoizolaciju temelja i temeljnih jama i dr.

Zidovi u Simprolit sistemu, izidani Simprolit blokovima su dugovečni, otporni na veoma visoke i veoma niske temperature, termoizolacioni, zvukoizalacioni, paropropusni, komfortabilni, ekonomični...


više>>

i i
 
   

simprolit ploce m
Simprolit fasadne ploce


Simprolit fasadne ploče - paneli

Simprolit sistem termoizolacije fasada postojećih i novih objekata po ukupnim karakteristikama: termoizolaciona sposobnost, paropropusnost, dugovečnost, hidrofobnost, otpomost na požar, otpornost na udar, nesputanost formi i oblika i ostalim u velikoj se meri izdvaja od ostalih postojećih rešenja i sistema termoizolacije fasada.

Simprolit troslojna SUP ploča sastoji se iz srednjeg sloja stiropora (debljina od 1,0 do 13,0 cm) i krajnjih slojeva Simprolit polistirolbetona marke D300 (debljine po 1,0 cm sa obe strane). Zbog praktično paronepropusnog srednjeg sloja od stiropora primenjuju se kod termoizolacije plafonskog dela potkrovlja, betonskih zidova i greda. U kombinaciji sa protivpožarnim razdelnicama od jednoslojnih SOP ploča mogu se primeniti i kod termoizolacije paronepropusnih fasada.

Simprolit jednoslojne SOP ploče u potpunosti su izradjene od Simprolit polistirolbetona. U poredjenju sa pločama od mineralne vune, Simprolit SOP ploče imaju gotovo istu termoizolacionu sposobnost za istu gustinu (težinu), normiranu vatrootpornost i paropropusnost, ali i znatno veću čvrstinu, hidrofobnost (ne upijaju vlagu iz vazduha), više od tri puta veću dugovečnost, mogućnost formiranja formi i oblika na fasadi, za 25% manje potrebnog polimernog lepka, uz toliko smanjenu pojavu kondenza na kontaktu sa fasadnim premazima i druge prednosti.


više>>

   
   

simprolit medjuspratne ploce m
simprolit krovne ploce

  
Simprolit medjuspratne i krovne ploče

Simprolit medjuspratne i krovne ploče u Simprolit sistemu odlikuju:

 • mala težina konstrukcije,
 • izuzetna lakoća izvodjenja,
 • protivpožarna bezbednost,
 • dobra termička i zvučna izolacija,
 • eliminacija termičkih mostova kroz ploče balkona, terasa i erkera,
 • mogućnost proizvodnje kako na fabrici tako i na samom gradilištu,
 • univerzalna primena kod AB i kod čeličnih konstruktivnih sistema,
 • povećanje seizmičke otpornosti kroz smanjenje ukupnog opterećenja,
 • smanjenje potrebnih preseka nosivih elemenata i smanjenje armature,
 • brže izvodjenje uz mogućnost delimične ili potpune montaže
 • i, konačno, značajno smanjenje ukupne cene objekata.


  više>>
   
   

simprolit monolit m
simprolit monolit

  
Simprolit monolit

Simprolit monolit je naziv za Simprolit polistirolbeton koji se proizvodi i ugradjuje na licu mesta, sa završnom obradom gradjevinskim lepkom debljine 3-5mm.

Proizvodi se različitih zapreminskih težina, od D150 (150kg/m³) do D450 (450 kg/m³), a po porudžbini i većih zapreminskih težina. Za razliku od malih pritisnih čvrstoća mineralne vune ili stiropora (kod kojih se nosivost odredjuje pri deformaciji istih od 10%!), Simprolit monolit ima nosivost i preko 35tona/m2, uz deformacije manje od 1,0 mm, što znatno povećava i dugovečnost i eksploatacionu sigurnost hidroizolacije kod ravnih krovova.

Simprolit monolit je dugo vremena u Rusiji bio jedini negorivi (NG) polistirolbeton, 3-6 puta lakši je od vode, 10 puta lakši od cementne košuljice iste debljine.

Simprolit monolit se najčešće primenjuje kod ravnih krovova za izradu istovremeno izolacionog sloja i sloja za pad, te kao izravnavajući sloj iznad medjuspratnih ploča (umesto klasične cementne košuljice) sa istovremenim termo i zvukoizolacionim svojstvima.

Od Simprolit monolita izvode se i kupole, svodovi i erkeri, sa nosećim kosturom od čeličnih profila utopljenih u Simprolit monolit, a neretko se primenjuje i kod sanacija bazena, mostova, aerodromskih pista na večno zamrzlom tlu, kod termoizolacije podnih ploča sa velikim radnim opterećenjem od kamiona, viljuškara, visokih regalnih skladišta i dr.

više>>